PRESS

Highres pic >>

Bio:

SVENSKA:

SVENSSONJANSSON är en electroindie-duo, bestående av Sanna Svensson samt Tulsa Jansson, båda baserade i södra Sverige. Texterna kretsar kring den oro och det hopp som det innebär att leva själv och tillsammans med andra. Singeln ”Can’t rewind” som släpps den 29 maj 2020 är den första som bandet släpper. Den kommer ingå i EPn ”CODE” som släpps 26 juni som är den första av tre EPs i projektet ”CODE”, ”DEEPEN” och  ”DENSE” d.v.s. Codependence, eller på svenska, medberoende/beroende av varandra.

– Detta är vårt lek- och terapiprojekt, säger Sanna, leadsångerska och gitarrist. Vi skriver text och musik för att vi inte kan låta bli. I detta projekt utforskar hur vi människor är beroende av varandra, både i det stora och det lilla, säger Tulsa som är trummis från början och nu går det separatistiska musikprogrammet Vem Kan Bli Producent i Stockholm.


SVENSSONJANSSON skriver på engelska och svenska och musiken ekar av brittisk 80-tals synthera med svävande pads, självklar rytmik och starka melodislingor. Uttrycket är på en gång punkigt och stillsamt vackert. SVENSSONJANSSON är så mycket DIY som det går. Allt görs in-house. - Det är så vi vill ha det, säger Sanna! 

 

ENGLISH:

SVENSSONJANSSON is an electro indie duo based in South of Sweden, consisting of Sanna Svensson and Tulsa Jansson. The lyrics are on the worry and hope involved in living ones life and living it together with others. The single “Can’t Rewind” is the first single released. It will be part of the forthcoming EP “CODE” due 26 of June 2020. “CODE” is the first EP in the larger project of three. The two following EPs “DEEPEN” and “DENSE” are to be released end 2020 and 2021. The trilogy spells (or rather misspells) Codependence. 

-This is our play and therapy project, says Sanna, lead singer and guitarist. We write lyrics and music because it is unstoppable. In this project we explore how dependent humans seem to be of eachother, both in small and large perspective, says Tulsa, former drummer and now part of the separatist music production program Who Can Be Producer (Vem Kan Bli Producent) in Stockholm.


SVENSSONJANSSON write lyrics in Swedish and English and the music echoes of  British synt-era with hovering soft pads, confident rythms and strong melodies. The expression is both rough in a punk sort of way and solemnly beautiful. All the duo does is done in-house. SVENSSONJANSSON is the embodiment of the DIY-attitude. -Thats how we want it, says Sanna!

Copyright © All rights reserved